Biblioteka

„Biblioteka gromadzi bogactwa wieków i pokoleń, mogą z nich czerpać bez miary nieprzeliczone tłumy, a nigdy nie poskąpi ani mądrości, ani światła.”

– Jan Wiktor

 

W bibliotece można:

miło spędzić czas,
poczytać czasopisma,
odrobić lekcje
rozwinąć zainteresowania,
spotkać przyjaciół.

Godziny otwarcia biblioteki:

Poniedziałek: 9.10-11.00,11.10-12.00,12.20-13.05

Wtorek:7.30-8.15, 10.20-11.05, 12.20-12.55

Środa: 8.25-12.00,12.20-13.05,13.20-13.50

Czwartek: 8.15-12.00, 12.20-12.45

Piątek: 10.30-11.55,12.45-13.00

Głównym zadaniem biblioteki jest:

wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia w tym szczególnie umiejętności służących zdobywaniu wiedzy.

Biblioteka to pomieszczenie, w którym znajduje się: wypożyczalnia i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.

ICIM służy uczniom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły, m.in. poprzez:

podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii,
ułatwienie zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej poprzez sieć Internet oraz informacji multimedialnej,
wspieranie procesu ustawicznego kształcenia się i samokształcenia,wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu majątkowego,wspieranie integracji młodzieży w aspekcie różnic kulturowych, sprawności fizycznej i intelektualnej,umożliwienie uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły dostępu do Internetu poza systemem lekcyjnym.

REGULAMIN ICIM

1.Z komputerów mogą korzystać uczniowie oraz nauczyciele i inni pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki szkolnej )

2.Stanowiska komputerowe służą wyłącznie do przeglądania programów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz korzystania z Internetu w celach naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych. Nie można ich wykorzystywać do prowadzenia prywatnej korespondencji (e-mail), gier, zabaw oraz korzystania z portali społecznościowych.

3.Stanowiska komputerowe włącza, wyłącza nauczyciel bibliotekarz.

4.Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody od nauczyciela bibliotekarza.

5.Przy stanowisku komputerowym mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby.

6.Internet służy jedynie do celów edukacyjnych takich jak: gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych, referatów. Uczeń zobowiązany jest do podania nauczycielowi tematyki poszukiwanych zagadnień.

7.Nie wolno wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych; zapisywać na dysku twardym, usuwać istniejących plików.

8.Zamiar użycia pendriva lub innego nośnika pamięci należy zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

9.Nie wolno włączać i wyłączać kabli zasilających, dokonywać zmian w już istniejącym oprogramowaniu i ustawieniach systemowych.

10.Za naruszenie regulaminu będą nakładane kary (np. zakaz korzystania z komputera przez wyznaczony czas).

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

1.Biblioteka służy wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom , a także rodzicom.

2.Wszyscy czytelnicy maja prawo do korzystania z wypożyczalni,  ICIM oraz uczestniczenia we wszystkich imprezach czytelniczych.

3.Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach podanych na tablicy informacyjnej biblioteki.

4.W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków i napojów.

5.Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

6.Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można:

a)wypożyczając je do domu (lektury szkolne, podręczniki, inna literatura piękna, książki popularnonaukowe);

b)czytając lub przeglądając na miejscu  (księgozbiór podręczny, czasopisma);

c)wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych (materiały przekazane do dyspozycji nauczycieli).

7.Zbiory biblioteczne są naszą wspólną własnością. Wypożyczone zbiory należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.

8.Uczeń, który zagubi lub zniszczy książkę, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza o wartości odpowiadającej aktualnej, antykwarycznej cenie książki zagubionej lub zniszczonej.

9.Wypożyczalnia:

a)jednorazowo wypożyczyć można 3 książki na okres 3 tygodni. Przeczytane książki powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy. Jednakże w szczególnych przypadkach można przedłużyć termin zwrotu o kolejne 3 tygodnie;

b)ze względu na ograniczoną ilość lektur szkolnych jednorazowo można wypożyczyć tylko jedną;

c)w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub nie zwrócenia podręcznika rodzice zobowiązani są do zwrotu kosztu jego zakupu.

d)w bibliotece można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki;

10.Wszystkich czytelników obowiązuje kulturalne zachowanie i nie przeszkadzanie innym.

11.Wszystkie wypożyczone materiały (książki oraz inne dokumenty) muszą wrócić do biblioteki przed końcem roku szkolnego lub pozostawione na okres ferii lub wakacji po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem z

bibliotekarzem.

12.Czytelnicy, którzy odchodzą ze szkoły, obowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką .

Biblioteka szkolna zaprasza wszystkich uczniów do korzystania z księgozbioru.

Bibliotekarz służy radą i pomocą:

– w wyszukiwaniu materiałów wydawniczych na każdy temat;

– w wyszukiwaniu informacji;

– w doborze literatury do czytania dla przyjemności, czy dla zaspokojenia ciekawości.

Biblioteka szkolna jest też miejscem rozwijania zainteresowań i talentów uczniowskich. Obok podstawowych zadań organizacyjno-technicznych: gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów, biblioteka organizuje i uczestniczy w wielu przedsięwzięciach kulturalnych i imprezach szkolnych, takich jak: konkursy, wystawy okolicznościowe i tematyczne, imprezy szkolne.

Nauczyciel bibliotekarz- mgr Edyta Maj

Back to top button