Dyrekcja

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Lucyny i Mieczysława Ambrożów      w Szerzawach –mgr Aurelia Piwko

Wicedyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Lucyny i Mieczysława Ambrożów w Szerzawach –mgr Izabela Kalisz

Back to top button
Close