Bez kategorii

Innowacja pedagogiczna oraz projekty międzynarodowe

W naszej szkole realizowana jest innowacja pedagogiczna   „Good English  – Better future”. Rozpoczęta została pięć lat temu i jest nieprzerwalnie realizowana również w bieżącym roku szkolnym.

 Podstawą do napisania innowacji jest  doświadczenie nauczycieli w pracy z uczniami z programem Insta-lin, jak również doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych on-line prowadzonych we wcześniejszych latach.

W naszej szkole zrealizowanych zostało 10 projektów międzynarodowych  Erasmus+ e-twinning- live.

Jeden projekt  „Let’s discover Europe” został napisany przez naszą szkołę i umieszczony na platformie E-twinning, do  naszego projektu zgłosiło się 6 szkól z Europy: trzy  z Turcji, jedna z Grecji, jedna z Ukrainy oraz jedna z Włoch. Do projektu „ I am proud of my country” nasza szkoła została zaproszona jako współprowadząca, projekt ten został wyróżniony i otrzymał międzynarodowy certyfikat Certificate of Achivment, natomiast do kolejnych projektów zastaliśmy zaproszeni jako realizatorzy, z których jeden „– Learn something new! Learn something cool! otrzymał European Qualiy Label – międzynarodowy certyfikat jakości.

Pozostałe realizowane projekty:

– Easter card exchange.

– Song for Easter.

– Learn something new! Learn something cool!

– Aromatic garden.

– Christmas decorations in different languages.

– European Day of Languages – Let’s sing!

The secret life of insects in our school gardens, or about butterflies, bees and other arthropods.

W projektach mieliśmy do realizacji różne  zadania w zależności od realizowanego projektu: przygotowywaliśmy  prezentacje szkoły, uczniów, swojego kraju, okolicy w której mieszkamy, wykonywaliśmy materiały o różnej tematyce np. związane z świętami Bożego Narodzenia, Świąt Wielkonocnych, Dnia Dziecka, ochrony środowiska,  zdrowego żywienia, kultury i tradycji naszych krajów. itp. Oglądaliśmy i tłumaczyliśmy prezentacje z innych krajów Europy, robiliśmy zdjęcia,  przygotowywaliśmy dekoracje oraz kartki z życzeniami w języku polskim i angielskim, nagrywaliśmy również  filmy .

Wszystkie materiały znajdują się na platformie Erazmus+  e-twinning do których zawsze mamy podgląd i z których możemy korzystać w każdej chwili.  Z materiałów przesłanych od partnerów z Europy naszego projektu „Let’s discover Europe” została przygotowana prezentacja multimedialna, która jest wykorzystywana np. podczas Dni Języków obcych.

 Nadrzędnym celem innowacji jest zachęcenie dzieci do nauki komunikatywnego języka i jego praktycznego wykorzystania oraz budowanie podstawy tolerancji i otwartości, rozwijanie wiedzy i sprawności językowych w ramach wszystkich nauczanych standardów: mówienie, czytanie, słuchanie i pisanie, rozwijanie kompetencji językowych  szczególnie na płaszczyźnie komunikowania się, zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań  i rozwiązywania problemów,  rozwijanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w   tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji, rozbudzanie i pogłębianie wiedzy i pasji związanej z językami obcymi (poprzez poznanie kultury krajów  europejskich), rozwijanie i kształtowanie postaw tolerancji i otwartości na obce wzorce kulturowe,  likwidacja barier komunikacyjnych, uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka angielskiego, zwiększenie motywacji uczniów do nauki języka angielskiego.

Dzięki innowacji stawiamy na nabywanie przez uczniów umiejętności korzystania z zasobów internetowych przy doskonaleniu sprawności językowych, poznawanie stron internetowych, specjalnie przygotowanych dla uczących się języka angielskiego, zdobywanie umiejętności korzystania ze słowników internetowych, kontaktowanie się z rówieśnikami posługującymi się językiem angielskim jako językiem obcym, poszerzenie słownictwa i rozwijanie sprawności słuchania, czytania i pisania poprzez użycie zasobów internetowych, tworzenie prac projektowych, pomocy dydaktycznych przy użyciu komputera, oglądanie filmów, materiałów angielskojęzycznych, nabywanie śmiałości w kontaktach z rówieśnikami oraz pewności siebie i zwiększenie wiary we własne możliwości.

Opracowała: Grażyna Lipa

Zdjęcia: Grażyna Lipa wraz z uczniami, oraz nauczyciele i uczniowie z różnych krajów Europy.

 

 

 

 

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button