Kalendarz roku szkolnego

 

                                         

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 

Lp. Uroczystość Termin Odpowiedzialni
za uroczystość
Forma uroczystości,
wydarzenia

 

1.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 IX 2022 r. Dyrekcja Szkoły  

 

 

2.

Spotkania z rodzicami

IX, XI 2022 r.

I, IV 2023 r.

Dyrekcja

Wychowawcy klas

Nauczyciele

 
3.

Zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa w drodze
do i ze szkoły, z procedurami bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19 oraz z prawami ucznia

I tydzień września 2022 r. Wychowawcy Prezentacja, film
4.

Sprzątanie Świata

IX 2022 r. Kasprowicz Dariusz Wyjścia klasowe

 

 

5.

Dzień Chłopaka

IX 2022 r. Łygan Renata

Ryś Bernadeta

Konkursy klasowe
6.

Wybory rodziców do Rady Rodziców

IX 2022 r. Wychowawcy  

 

 

7.

Próbna ewakuacja z budynku szkoły na wypadek zagrożenia

IX 2022 r. Bicz Sławomir  

 

 

8.

Diagnoza wstępna w przedszkolu

IX/X 2022 r. Kępa Agata  

 

 

9.

Światowy Dzień Przedszkolaka

 IX 2022 r. Ryś Marta

 

Uroczystość wewnątrz grupy

 

 

10.

Pasowanie na Przedszkolaka

XI 2022 r. Głowacka Dominika Uroczystość wewnątrz grupy

 

11. Pasowanie pierwszoklasistów  X 2022 r. Seweryn Wiesława

Gulba Małgorzata

Uroczystość klasowa

 

 

12. Szkolny Konkurs Poezji Jana Pawła II X 2022 r. Maj Edyta

Matysek Dorota

 

 

13. Dzień Papieski X 2022 r. Maj Edyta

Matysek Dorota

 
14.

Dzień Edukacji Narodowej

 

X 2022 r. Kasprowicz Małgorzata

Maj Edyta

Migała Joanna

Apel szkolny

 

15 Święto Niepodległości Polski

 

XI 2022 r. Śmigielska Edyta

Maj Edyta

Migała Joanna

Apel szkolny

 

16. Andrzejki,

Mikołajki

 

XI 2022 r.

6 XII 2022 r.

Kutera Ewa

Śmigielska Edyta

Ryś Marta

Kępa Agata

Gulba Małgorzata

Surowiec Lucyna

Nowak Urszula

Moras Elżbieta

Seweryn Wiesława

Głowacka Dominika

 

Imprezy wewnątrzklasowe
17. Egzamin próbny  XI/XII 2022 r. Wychowawcy kl. VIII

 

 
18. Wigilia szkolna

 

XII 2022 r. S. Wioleta Konopko

Ks. Norbert Siedlecki

Jasełka

Spotkania opłatkowe

 

19. Zimowa przerwa świąteczna 23 II – 31 XII 2022 r.  

 

 

 

20. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy I 2023 r. Samorząd szkolny Licytacja

wewnątrzklasowa

 

 

21. Góra Grosza I 2023 r. Samorząd szkolny Wewnątrzklasowa

 

 

22. Ferie zimowe 30 I – 12 II 2023 r.    

 

 

23. Dzień Seniora

 

I 2023 r. Wychowawcy oddziałów przedszkolnych Wychowawcy klas I-III Przygotowanie upominków
w klasach/grupach
24. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych oraz do klasy I na rok szkolny 2023/2024 II-III 2023 r. Dyrekcja

Komisja Rekrutacyjna

 
25. Dzień Kobiet III 2023 r. Śmigielski Zbigniew

Bicz Sławomir

Kasprowicz Dariusz

Apel szkolny
26. Święto Wiosny 23 III 2023 r. Samorząd szkolny

Wychowawcy oddziałów przedszkolnych Wychowawcy klas I-III

Konkursy wewnątrzklasowe,

Ekspozycje na korytarzu

 

 

27. Tydzień Kultury Języka III/IV 2023 r. Świetlik Halina

Rabajczyk Magdalena

Gazetka, konkurs szkolny
28. Diagnoza końcowa w przedszkolu III/IV 2023 r. Kępa Agata

 

 
29. Egzamin ósmoklasisty

Język polski

Matematyka

Język obcy

23 V 2023 r.

24 V 2023 r.

25 V 2023 r.

Dyrekcja Szkoły

Nauczyciele

 
30. Dzień Ziemi IV 2023 r. Wojteczek Aneta

Kasprowicz Dariusz

Wychowawcy oddziałów przedszkolnych

Wychowawcy kl. I-III

Ekspozycja prac wykonanych przez uczniów

Klasowe obchody Dnia Ziemi

31. Wiosenna przerwa świąteczna 6 IV – 11 IV 2023 r.    

 

32. III Gminny Konkurs Znajomości Lektur Szkolnych „Lekturowy Omnibus” III 2023 r. Rabajczyk Magdalena

Świetlik Halina

Ryś Bernadeta

Nowak-Matysek Monika

 
33. IV Gminny Konkurs Ekologiczny „Ekologię znamy i o środowisko dbamy” IV 2023 r. Kasprowicz Dariusz

Wojteczek Aneta

 
34.

Święto Konstytucji 3 Maja

V 2023 r. Nowak-Matysek Monika

Maj Edyta

Migała Joanna

Apel szkolny

 

35.

Informacja o proponowanych ocenach niedostatecznych

14 V 2023 r. Wychowawcy Pisemna informacja do rodziców

 

36.

Dni Języków Obcych

 V 2023 r. Łygan Renata

Ryś Bernadeta

Lipa Grażyna

Prezentacje multimedialne

Ekspozycje na korytarzu

37. Święto Patronów Szkoły V 2023 r. Wychowawcy

 

Gazetka,

Prezentacja multimedialna

 

38.

Dzień Rodziny

 

V/VI 2023 r. Wychowawcy oddziałów przedszkolnych Wychowawcy klas I-III Przygotowanie upominków
w klasach/grupach
39. Dzień Sportu Szkolnego

Dzień Dziecka

 

I VI 2023 r. Śmigielski Zbigniew

Bicz Sławomir

Wychowawcy

Nauczyciele

 
40. Pożegnanie absolwentów VI 2023 r. Rabajczyk Magdalena

Bicz Sławomir

Migała Joanna

 

Apel szkolny

 

 

41. Zakończenie roku szkolnego

 

23 VI 2023 r. Dyrekcja Szkoły  

 

 

 

                                                                 Inne uroczystości/przedsięwzięcia

                                                                         Propozycje nauczycieli

42. Kiermasz książek i zakładek IX 2022 r. S. Wioleta Konopko

 

 
43. Instalacja na korytarzu

„Jestem dzieckiem od poczęcia”

X 2022 r. S. Wioleta Konopko Ekspozycje na korytarzu
44. Akcja „Paczuszka dla maluszka” XII 2022 r. S. Wioleta Konopko  
45. Dzień Tabliczki Mnożenia X 2022 r. Kutera Ewa

Kasprowicz Małgorzata

Piwko Aurelia

Konkursy wewnątrzklasowe
46. Zawody sportowe wg harmonogramu Gminnego Szkolnego Związku Sportowego Cały rok szkolny Śmigielski Zbigniew

Bicz Sławomir

 

 

 

47. Akcja „Dar juniora dla seniora” III 2023 r. S. Wioleta Konopko  

 

Back to top button