Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

                                          Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

Lp. Uroczystość Termin Odpowiedzialni za uroczystość Forma uroczystości,
w tym odpowiedzialni

za oprawę plastyczną

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 IX 2020r Dyrekcja Szkoły  

 

 

Spotkania z rodzicami

IX, XI 2020 r

I, IV 2021r

Dyrekcja

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Zdalna

Zapoznanie uczniów z bezpieczeństwem na drodze i prawami ucznia

I tydzień września Wychowawcy Prezentacja, film

Sprzątanie Świata

24 IX 2020 r Nauczyciele Wyjścia klasowe

 

 

Wybory rodziców do Rady Rodziców

1 IX 2020 r Wychowawcy  

 

 

Próbna ewakuacja z budynku szkoły na wypadek zagrożenia

III tydzień września Bicz Sławomir  

 

 

Diagnoza wstępna w przedszkolu

IX/X 2020 r Wychowawca Kępa Agata  

 

 

Ślubowanie kl.0a,0d

X 2020r

XI 2020r

Wychowawca Uroczystość wewnątrz grupy

 

 

Pasowanie pierwszoklasistów X 2020r Elżbieta Moras Uroczystość klasowa

 

 

Szkolny Konkurs Poezji Jana Pawła II X 2019r Maj Edyta

Matysek Dorota

 

 

Dzień Papieski X 2020r Maj Edyta

Matysek Dorota

Prezentacja multimedialna

Gazetka

Dzień Edukacji Narodowej

 

X 2020r Wychowawcy klas Pogadanki, prezentacje multimedialne

 

Święto Niepodległości Polski

 

XI 2020r Nowak – Matysek Monika Gazetka

 

 

Andrzejki, Mikołajki

 

III tydzień XI 2020r

6 XII 2020r

Łygan Renata

Ryś Marta

Kępa Agata

Żłobecka Monika

Mergalska Dorota

Nowak Urszula

Moras Elżbieta

Seweryn Wiesława

 

Imprezy wewnątrzklasowe
Egzamin próbny XI/XII 2020r Wychowawcy kl VIII  
Wigilia szkolna

 

XII 2020r S. Wioleta Konopko Spotkania klasowe

 

 

Zimowa przerwa świąteczna 23 XII – 31XII 2020r    

 

 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy I 2021 r Samorząd szkolny Wewnątrzklasowa

 

 

Góra Grosza I 2021r Samorząd szkolny Wewnątrzklasowa

 

 

Ferie zimowe 15 II -28 II 2021r    

 

 

Dzień Seniora

 

I 2021r Wychowawcy oddziałów przedszkolnych Wychowawcy klas I-III Przygotowanie upominków w klasach/grupach
Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych oraz do klasy I na rok szkolny 2020/20121 II-III 2021r Dyrekcja

Komisja Rekrutacyjna

Drogą email
Dzień Kobiet III 2021r Śmigielski Zbigniew

Bicz Sławomir

Gazetka
Święto Wiosny 23 III 2021r Samorząd szkolny

Kępa Agata

Ryś Marta

Żłobecka Monika

Wychowawcy kl. I-III

Konkursy wewnątrzklasowe,

Ekspozycje na korytarzu

 

 

Tydzień Kultury Języka III/IV 2021r Świetlik Halina

Pożoga Barbara

Rabajczyk Magdalena

Gazetka
Diagnoza końcowa w przedszkolu III/IV 2021r Kępa Agata  
Egzamin ósmoklasisty

Język polski

Matematyka

Język obcy

 

25V 2021r

26V 2021r

27V 2021r

Dyrekcja Szkoły

Nauczyciele

 
Dzień Ziemi IV 2020r Wojteczek Aneta

Kasprowicz Dariusz

Wychowawcy oddziałów przedszkolnych

Wychowawcy kl.I-III

Ekspozycja prac wykonanych przez uczniów

Klasowe obchody Dnia Ziemi

Wiosenna przerwa świąteczna 1 IV-6 IV 2021r    

 

Gminny Konkurs Wiedzy o Regionie IV 2021r Nowak-Matysek Monika

Śmigielska Edyta

 
Rozdanie rodzicom Informacji o gotowości szkolnej dziecka do 28 IV 2021r Wychowawca

6-latków Kępa Agata

 

 

 

Święto Konstytucji 3 Maja

V 2021r Nauczyciele historii

Nauczyciele języka polskiego

 

Prezentacje multimedialne

Gazetki

Ekspozycje na korytarzach

 

Informacja o proponowanych ocenach niedostatecznych

14 V 2021r Wychowawcy Pisemna informacja do rodziców

 

 

Dni Języków obcych

V 2021r Magdalena Rabajczyk

Łygan Renata

Ryś Bernadeta

Lipa Grażyna

Prezentacje multimedialne

Ekspozycje na korytarzu

Święto Patronów Szkoły V 2021r Rabajczyk Magdalena

 

Gazetka,

Prezentacja multimedialna

 

 

Dzień Rodziny

 

V/VI 2021r Nowak Urszula

Moras Elżbieta

Mergalska Dorota

Seweryn Wiesława

Wychowawcy oddziałów przedszkolnych

Przygotowanie upominków w klasach/grupach
Dzień Sportu Szkolnego

Dzień Dziecka

 

I VI 2021r Śmigielski Zbigniew

Bicz Sławomir

Wychowawcy

Nauczyciele

 
Pożegnanie absolwentów VI 2021r Lipa Grażyna  

 

 

Zakończenie roku szkolnego

 

25 VI 2021r Dyrekcja Szkoły  

 

 

 

                                                                 Inne uroczystości/przedsięwzięcia

                                                                         Propozycje nauczycieli

       40. Instalacja na korytarzu „Kalendarz adwentowy” XII 2020r S. Wioleta Konopko

 

 

 

 

       41. Konkurs „Mój święty patron” XI 2020r S. Wioleta Konopko  

 

 

       42. Instalacja na korytarzu

„Różaniec dla dzieci”

X 2020r S. Wioleta Konopko

 

 

 

 

       43. Konkurs biblijny I 2021r S. Wioleta Konopko

 

 

 

 

       44. Dzień Matematyczny III 2021r Nieckula Agnieszka

Kasprowicz Małgorzata

Konkursy wewnątrzklasowe,

Ekspozycje na korytarzu

       45. Konkurs polonistyczny

„Lekturowy omnibus”

  Rabajczyk Magdalena

Świetlik Halina

Pożoga Barbara

 

 

 

       46. Zawody sportowe wg. harmonogramu Gminnego Szkolnego Związku Sportowego Cały rok szkolny Zbigniew Śmigielski

Sławomir Bicz

 

 

 

 

       47. Gminny przegląd jasełek
klas 0-III, IV-VIII
II 2021r Żłobecka Monika  

 

 

 

 

Back to top button