Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

                                          Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Lp. Uroczystość Termin Odpowiedzialni
za uroczystość
Forma uroczystości,
wydarzenia

 

1.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 IX 2021 r. Dyrekcja Szkoły  

 

 

2.

Spotkania z rodzicami

IX, XI 2021 r.

I, IV 2022 r.

Dyrekcja

Wychowawcy klas

Nauczyciele

 
3.

Zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa w drodze
do i ze szkoły, z procedurami bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19 oraz z prawami ucznia

I tydzień września 2021 r. Wychowawcy Prezentacja, film
4.

Sprzątanie Świata

IX 2021 r. Kasprowicz Dariusz Wyjścia klasowe

 

 

5.

Dzień Chłopaka

IX 2021 r. Łygan Renata

Ryś Bernadeta

Konkursy klasowe
6.

Wybory rodziców do Rady Rodziców

IX 2021 r. Wychowawcy  

 

 

7.

Próbna ewakuacja z budynku szkoły na wypadek zagrożenia

IX 2021 r. Bicz Sławomir  

 

 

8.

Diagnoza wstępna w przedszkolu

IX/X 2021 r. Wychowawcy  

 

 

9.

Ślubowanie kl. 0

 X/XI 2021 r. Wychowawcy

 

Uroczystość wewnątrz grupy

 

 

10. Pasowanie pierwszoklasistów  X 2021 r. Nowak Urszula Uroczystość klasowa

 

 

11. Szkolny Konkurs Poezji Jana Pawła II X 2021 r. Maj Edyta

Matysek Dorota

 

 

12. Dzień Papieski X 2021 r. Maj Edyta

Matysek Dorota

Prezentacja multimedialna

Gazetka

13.

Dzień Edukacji Narodowej

 

X 2021 r. Seweryn Wiesława

Maj Edyta

Migała Joanna

Apel szkolny

 

14 Święto Niepodległości Polski

 

XI 2021 r. Magdalena Rabajczyk

Edyta Maj

 

 

15. Andrzejki,

Mikołajki

 

XI 2021 r.

6 XII 2021 r.

Rabajczyk Magdalena

Śmigielska Edyta

Ryś Marta

Kępa Agata

Mergalska Dorota

Nowak Urszula

Moras Elżbieta

Seweryn Wiesława

 

Imprezy wewnątrzklasowe
16. Egzamin próbny  XI/XII 2021 r. Wychowawcy kl. VIII

 

 
17. Wigilia szkolna

 

XII 2021 r. S. Wioleta Konopko

Ks. Norbert Siedlecki

Spotkania klasowe

 

 

18. Zimowa przerwa świąteczna 23      II – 31 XII 2021 r.  

 

 

 

19. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy I 2022 r. Samorząd szkolny Licytacja

wewnątrzklasowa

 

 

20. Góra Grosza I 2022 r. Samorząd szkolny Wewnątrzklasowa

 

 

21. Ferie zimowe 17 I – 30 I 2022 r.    

 

 

22. Dzień Seniora

 

I 2022 r. Wychowawcy oddziałów przedszkolnych Wychowawcy klas I-III Przygotowanie upominków
w klasach/grupach
23. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych oraz do klasy I na rok szkolny 2022/2023 II-III 2022 r. Dyrekcja

Komisja Rekrutacyjna

 
24. Dzień Kobiet III 2022 r. Śmigielski Zbigniew

Bicz Sławomir

Kasprowicz Dariusz

Apel szkolny
25. Święto Wiosny 23 III 2022 r. Samorząd szkolny

Kępa Agata

Ryś Marta

Mergalska Dorota

Więcław Angelika

Wychowawcy kl. I-III

Konkursy wewnątrzklasowe,

Ekspozycje na korytarzu

 

 

26. Tydzień Kultury Języka III/IV 2022 r. Świetlik Halina

Pożoga Barbara

Rabajczyk Magdalena

Gazetka, konkurs szkolny
27. Diagnoza końcowa w przedszkolu III/IV 2022 r. Kępa Agata

Surowiec Lucyna

Mergalska Dorota

 
28. Egzamin ósmoklasisty

Język polski

Matematyka

Język obcy

24 V 2022 r.

25 V 2022 r.

26 V 2022 r.

Dyrekcja Szkoły

Nauczyciele

 
29. Dzień Ziemi IV 2022 r. Wojteczek Aneta

Kasprowicz Dariusz

Wychowawcy oddziałów przedszkolnych

Wychowawcy kl. I-III

Ekspozycja prac wykonanych przez uczniów

Klasowe obchody Dnia Ziemi

30. Wiosenna przerwa świąteczna 14      IV – 19 IV 2022 r.    

 

31. II Gminny Konkurs Znajomości Lektur Szkolnych „Lekturowy Omnibus” IV 2022 r. Rabajczyk Magdalena

Pożoga Barbara

Świetlik Halina

 
32. III Gminny Konkurs Ekologiczny „Ekologię znamy i o środowisko dbamy” IV 2022 r. Kasprowicz Dariusz

Wojteczek Aneta

 
33.

Święto Konstytucji 3 Maja

V 2022 r. Śmigielska Edyta

Maj Edyta

Migała Joanna

 

Apel szkolny

 

34.

Informacja o proponowanych ocenach niedostatecznych

14 V 2022 r. Wychowawcy Pisemna informacja do rodziców

 

 

35.

Dni Języków Obcych

 V 2022 r. Rabajczyk Magdalena

Łygan Renata

Ryś Bernadeta

Lipa Grażyna

Prezentacje multimedialne

Ekspozycje na korytarzu

36. Święto Patronów Szkoły V 2022 r. Wychowawcy

 

Gazetka,

Prezentacja multimedialna

 

37.

Dzień Rodziny

 

V/VI 2022 r. Nowak Urszula

Moras Elżbieta

Seweryn Wiesława

Wychowawcy oddziałów przedszkolnych

Przygotowanie upominków
w klasach/grupach
38. Dzień Sportu Szkolnego

Dzień Dziecka

 

I VI 2022 r. Śmigielski Zbigniew

Bicz Sławomir

Wychowawcy

Nauczyciele

 
39. Pożegnanie absolwentów VI 2022 r. Świetlik Halina

Pożoga Barbara

 

 

 

40. Zakończenie roku szkolnego

 

24 VI 2022 r. Dyrekcja Szkoły  

 

 

 

                                                                 Inne uroczystości/przedsięwzięcia

                                                                         Propozycje nauczycieli

41. Kiermasz książek i zakładek IX 2021 r. S. Wioleta Konopko

 

 
42. Instalacja na korytarzu

„Jestem dzieckiem od poczęcia”

X 2021 r. S. Wioleta Konopko Ekspozycje na korytarzu
43. Akcja „Paczuszka dla maluszka” XII 2021 r. S. Wioleta Konopko  
44. Dzień Matematyczny III 2022 r. Kutera Ewa

Kasprowicz Małgorzata

Konkursy wewnątrzklasowe,

Ekspozycje na korytarzu

45. Zawody sportowe wg. harmonogramu Gminnego Szkolnego Związku Sportowego Cały rok szkolny Śmigielski Zbigniew

Bicz Sławomir

 

 

 

 

 

 

Back to top button