RodziceUczniowie

Kalendarz zmian w szkole do wakacji według wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej. Kalendarz zmian w szkole do wakacji według wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej w Szerzawach informuje o wprowadzaniu kolejnych etapów powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkoły.

Kalendarz zmian w szkołach i placówkach do wakacji według wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej.

  1. Od poniedziałku, 18 maja br.Przywracana jestmy możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju, po uzgodnieniach z rodzicami.
  2. Od 25 maja br. Przywracane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III.Utrzymywany jest obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależności od sytuacji w szkole, po uzgodnieniach z rodzicami, dyrektor podejmie  decyzję, czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  3. Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do 18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły, po uzgodnieniach z rodzicami.
  4. Od 1 czerwcabr. uczniowie pozostałych klas będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły, po uzgodnieniach z rodzicami. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia.

Wszystkie zajęcia będą zorganizowane zgodnie z wytycznymi  Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.

Szczegółowe informacje zostaną przekazane na bieżąco, poprzez e-dziennik, po przeprowadzeniu indywidualnych konsultacji z rodzicami uczniów.

Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej w Szerzawach

Aurelia Piwko

Izabela Kalisz

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back to top button
Close