RodziceUczniowie

Komunikat w sprawie kontynuacji kształcenia na odległość do 26 kwietnia 2020 r.

Dyrekcja PSP w Szerzawach informuje, że w związku z Rozporządzeniem MEN z dn. 9 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zostaje wydłużone zawieszenie zajęć w szkole do dnia 26 kwietnia 2020 r. W tym okresie będzie kontynuowane nauczanie zdalne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Egzamin ósmoklasisty zaplanowany na dni: 21, 22 i 23 kwietnia 2020 r. zostaje przesunięty w czasie. Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu. Jednocześnie zostają utrzymane w mocy wszystkie rozpoczęte już czynności dotyczące organizacji i przeprowadzania danego egzaminu zewnętrznego.

O kolejnych decyzjach w związku z zaistniałą nadzwyczajną sytuacją będziemy informować na bieżąco.

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button