Nauczyciele i pracownicy szkoły

Kadra NauczycielskaIzabella Kalisz
Grażyna Śmigielska
Aurelia Piwko
Ewa Kutera
Agata Kępa
Marta Ryś
Dominika Głowacka
Edyta Maj
Dorota Matysek
Urszula Nowak
Dotota Mergalska
Małgorzata Gulba
Wiesława Seweryn
Elżbieta Moras
Lucyna Surowiec
Edyta Śmigielska
Monika Nowak-Matysek
Joanna Migała
Halina Świetlik
Barbara Pożoga
Magdalena Rabajczyk
Renata Łygan
Anna Piwko
Grażyna Lipa
Bernadeta Ryś
Małgorzata Kasprowicz
Ewa Koprowska
Aneta Wojteczek
s. Wioleta Konopko
Renata Kutera
Kamila Wrzesień
Magdalena Tofil
Dariusz Kasprowicz
Sławomir Bicz
Zbigniew Śmigielski
Ks.Norbert Siedlecki
Pracownicy szkoły
Paulina Koprowska
Ksenia Latała
Mariola Kruziel
Wiesława Zaczkiewicz
Elżbieta Linek
Dorota Garbacz
Lidia Garbacz
Teresa Klamczyńska
Alfreda Zielińska
Marek Garbacz

Back to top button