Hymn szkoły

Na apelach szkolnych w klasach I – VIII SP z wyłączeniem świąt państwowych,
śpiewany jest hymn szkoły.

1)

Dziś nasza szkoła blaskiem lśni
Honoru, Dumy, Chwały.
To Ambrożowie do nas szli
I za nas Życie dali.

Ref. Stańmy w szeregu dumnie dziś,
Unieśmy w górę czoło
I zaśpiewajmy na ich część
Radośnie i wesoło.
Boże ta ziemia świętą jest,
Niech słyszą nasze głosy
Od wieków zlana polską krwią
Hymn ślemy pod niebiosy.

2)

Oddali młode życie swe
By Polska wolną była.
Nieśli w swych sercach wolność nam,
By młodzież wolną była.

Ref. Stańmy w szeregu dumnie dziś…

Back to top button