Rekrutacja 2019/2020

Komisja Rekrutacyjna ogłasza wyniki rekrutacji  do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej  im. Lucyny i Mieczysława Ambrożów w Szerzawach na rok szkolny 2019/2020.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych znajduje się w sekretariacie szkoły

Back to top button
Close