RodziceUczniowie

Rok szkolny 2021/22 – dni wolne.

Zgodnie z § 5 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowe i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603 oraz z 2019r. poz. 318 i 1093) Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Szerzawach  na podstawie zarządzenia ustala w roku szkolnym 2021/2022 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w dniach

  • 15.10.21r.
  • 12.11.21r.
  • 22.12.21r.
  • 02.05.22r.
  • 24.05.22r.- egzamin ósmoklasisty
  • 25.05.22r.-egzamin ósmoklasisty
  • 26.05.22r.-egzamin ósmoklasisty
  • 27.05.22r. 9

Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Szerzawach – mgr Izabela Kalisz

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button