Świetlica

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym uczniowie naszej szkoły mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed i po lekcjach, w oczekiwaniu na zajęcia dodatkowe. Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 15.10. W roku szkolnym 2020/2021 wychowawcami świetlicy szkolnej są: Dorota Matysek i Edyta Maj,

Głównym celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Dodatkowo dzieci przebywające w świetlicy biorą udział w licznych zajęciach organizowanych przez opiekunów. W tym roku są to m.in.: zajęcia plastyczne, czytelnicze, ruchowe, muzyczne, matematyczne, gry i zabawy stolikowe . Nasi uczniowie biorą również udział w cyklicznych zajęciach małego kina, czy też szeregu zabaw tematycznych.

Uczniowie mają czas na swobodne zabawy zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, korzystają także z licznych gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy. Dzieci mają również możliwość oglądania ulubionych filmów animowanych czy słuchania muzyki. Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym dlatego też poświęca się im dużo czasu. Prace uczniów eksponowane są na gazetkach ściennych dekorujących świetlicę pozwalając tym samym zaistnieć uczniom, którzy biorą czynny udział w zajęciach plastycznych. Dzieci równie chętnie odrabiają prace domowe pod czujnym okiem wychowawców świetlicy, którzy służą im pomocą w każdej chwili.

Godziny pracy świetlicy szkolnej:

  Dorota Matysek Edyta Maj Sławomir Bicz
Poniedziałek 6.30-11.10

11.50-14.45

12.00-12.25

13.05-13.20

14.45-15.10
Wtorek 7.30-11.10

11.00-14.45

13.05-13.20 6.30-7.30

14.45-15.10

Środa 11.00-15.10 6.30-9.10

12.00-12.25

13.05-13.20

9.10-10.20
Czwartek 6.30-15.10 12.00-12.25

13.05-13.20

 
Piątek 6.30-10.30 11.05-15.10  

 

 

Back to top button