Świetlica

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym uczniowie naszej szkoły mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed i po lekcjach, w oczekiwaniu na zajęcia dodatkowe. Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 14.40. W roku szkolnym 2019/2020 wychowawcami świetlicy szkolnej są: Dorota Matysek, Edyta Maj, Monika Żłobecka i Maria Klamczyńska.

Głównym celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Dodatkowo dzieci przebywające w świetlicy biorą udział w licznych zajęciach organizowanych przez opiekunów. W tym roku są to m.in.: zajęcia plastyczne, czytelnicze, ruchowe, muzyczne, matematyczne, gry i zabawy stolikowe . Nasi uczniowie biorą również udział w cyklicznych zajęciach małego kina, czy też szeregu zabaw tematycznych.

Uczniowie mają czas na swobodne zabawy zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, korzystają także z licznych gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy. Dzieci mają również możliwość oglądania ulubionych filmów animowanych czy słuchania muzyki. Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym dlatego też poświęca się im dużo czasu. Prace uczniów eksponowane są na gazetkach ściennych dekorujących świetlicę pozwalając tym samym zaistnieć uczniom, którzy biorą czynny udział w zajęciach plastycznych. Dzieci równie chętnie odrabiają prace domowe pod czujnym okiem wychowawców świetlicy, którzy służą im pomocą w każdej chwili.

Godziny pracy świetlicy szkolnej:

Godziny Pracy Świetlicy Szkolnej Matysek

Dorota

Maj

Edyta

Żłobecka

Monika

Klamczyńska

Maria

 

Poniedziałek

7.30-10.20

11.00- 14.40

 

12.00-12.30

13.00-13.25

 

 

6.30-8.00

 

6.30-8.00
 

Wtorek

7.30-10.20

11.00-14.40

 

12.00-12.30

13.00-13.25

 

6.30-8.00

 

 
 

Środa

 

11.00-14.40

7.30-8.15

9.20-10.05

12.00-12.30

13.00-13.25

6.30-8.00

 

 
 

Czwartek

11.00-14.40 7.30-10.20

12.00-12.30

13.00-13.25

6.30-8.00

 

 
 

Piątek

7.30-13.55 12.00-12.30  

6.30-8.00

 

9.30-10.00

 

Back to top button
Close