Bez kategorii

Świętokrzyskie nie hejtuje

„Dobre słowa mogą być krótkie, łatwe do wypowiedzenia, jednak ich echo jest nieskończone” – Matka Teresa z Kalkuty. Świetlicowe działania – co robić,  by słowa Matki Teresy stały się naszą codziennością ?

Słowa wypowiedziane przez Matkę Teresą z Kalkuty przyświecały działaniom świetlicy szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej im L. i M. Ambrożów w Szerzawach , mającym na celu uświadamianie dzieciom mocy słów, które codziennie wypowiadamy do naszych bliskich i kolegów. Słów, które mogą być proste, krótkie, a jakże wymowne i pozytywne, pełne życzliwości i dobroci. Ale są też słowa, które ranią, wywołują lęk, smutek, słowa  pełne przemocy, agresji i nienawiści, często stosowane w internecie, w przestrzeni dialogu publicznego i określane jako hejt.

Dzieci z naszej świetlicy włączyły się w akcję „# Świętokrzyskie nie hejtuje” pod patronatem wojewody świętokrzyskiego. Uczniowie obejrzeli spot kampanii, a następnie w grupach opracowywali zagadnienia dotyczące hejtowania. Wspólnie poszukiwali przyczyn powstawania i występowania tego grożnego zjawiska. Ich zdaniem mogą to być: problemy w rodzinie, brak miłości, brak akceptacji ze strony kolegów i koleżanek, granie w nieodpowiednie gry komputerowe, zazdrość, agresja itp. Uczniowie dużą wagę przywiązywali do emocji i uczuć, towarzyszącym osobom, które są ofiarami hejtu. Wśród nich wymienili: bezradność, złość, niezrozumienie, smutek. Wskazywali na konsekwencje hejtu. Wypracowywali zasady antyhejterskie w formie haseł, takich, jak: „Nie pisz złych, obraźliwych komentarzy”, „Nie obrażaj innych”, Nie odpowiadaj agrasją na agresję”, ” Gdy coś cię niepokoi, zgłoś to rodzicom”, ” W razie potrzeby zadzwoń pod nr 116 111″, „Pocieszaj ofiary hejtu”, ” Nie rób innym tego, co tobie niemiłe” i wiele innych, bardzo mądrych i przemyślanych zasad. Praca w grupach dawała im możliwość swobodnego wypowiadania się, wymiany myśli i doświadczeń. Uczniowie dali także  temu wyraz wykonując plakaty o powyższej tematyce, bardzo wymowne i pouczające.  Uczniowie przygotowali także „sąd nad hejtem”, poszukując sposobów jego zapobiegania w grupie rodziców, nauczycieli i samych uczniów. W działania te zaangażowali się  nie tylko starsi uczniowie z klas: VIII A, VIII B, VA, V B, ale także dzieci z młodszych klas – I i III, które przekazywały sobie zasady kulturalnego zachowania się nie tylko w szkole, ale także w świecie wirtualnym. Oglądaliśmy teledysk STOP przemocy nagrany przez Zespół Wokalny Ewita z Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach oraz Scholę Angelus.

Wszelkie działania, które podejmujemy w świetlicy szkolnej nie są działaniami podejmowanymi wyłącznie przy okazji różnorodnych kampanii społecznych. Są one jednym z głównych celów całorocznej pracy z naszymi wychowankami. Mamy nadzieję, że zasady kultury i szacunku dla innych ludzi,  stosowane w świetlicy, będą nieskończenie trwałe i dobre, jak dobre są słowa, których moc przewyższa wszelkie przykrości i nieporozumienia.

Opracowanie i fotogaleria: Dorota Matysek

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button