Samorząd Uczniowski

Samorząd uczniowski to ważny organ szkoły, który daje uczniom realną możliwość uczestniczenia w jej życiu i wpływ na jej funkcjonowanie. Działalność samorządu uczniowskiego może być lekcją demokracji, samorządności i stanowić jedną z najważniejszych spraw w procesie wychowania w szkole. Dyrektor szkoły współpracuje z samorządem uczniowskim, a co za tym idzie respektuje przysługujące im kompetencje, prawa i obowiązki.
Opiekunowie: Monika Nowak Matysek,  Marta Ryś

Skład Samorządu:

Przewodniczący : Amelia Głuszek

Zastępca: Weronika Niedziela

Skarbnik: Małgorzata Spadło

Back to top button