Zajęcia pozalekcyjne

Według ,,Nowego słownika pedagogicznego” zajęcia pozalekcyjne to ,,Zajęcia organizowane w szkole poza lekcjami i obowiązującym programem szkolnym, których celem jest rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów”. W. Okoń twierdzi zaś, że to ,,nieobowiązkowa wykonywana w czasie wolnym działalność uczniów w obrębie szkoły obejmująca zajęcia w organizacjach młodzieżowych, kołach zainteresowań, świetlicy, sali gimnastycznej lub boisku czy ogrodzie szkolnym”.

Głównym celem zajęć pozalekcyjnych jest ujawnianie zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz propagowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu. Przemyślane zajęcia zmniejszają skalę niepowodzeń uczniowskich i pozwalają osiągnąć uczniowi sukces na miarę jego możliwości a także wpływają na rozwój uczniów wykazujących zainteresowania w danej dziedzinie.

Planując zajęcia pozalekcyjne, warto obok celów spojrzeć na funkcje tych zajęć: kształcącą, integrującą, rekreacyjno-rozrywkową.

Jako podstawową zasadę należy przyjąć, że w szkole organizuje się zajęcia pozalekcyjne zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczniów.

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2019/2020

Klasa VIII a/b

Zajęcia z matematyki                                     poniedziałek               godz. 14.40

Zajęcia z języka polskiego                             czwartek                     godz. 7.30

Zajęcia z języka angielskiego                         poniedziałek               godz. 13.05

 

Klasa VII

Zajęcia wyrównawcze z matematyki            poniedziałek               godz. 13.55

czwartek                     godz.13.55

piątek                          godz.13.05

Zajęcia wyrównawcze z chemii                     piątek                          godz.13.55

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego     wtorek                        godz.13.55

środa                           godz. 13.55

Zajęcia wyrównawcze z geografii                 wtorek                        godz.13.55

 

Klasa VI b

Chór                                                               poniedziałek               godz. 13.55

SKS                                                               wtorek                        godz. 13.55

czwartek                     godz.7.30

Zajęcia wyrównawcze z matematyki             środa                           godz. 12.00

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego     czwartek                     godz. 13.05

Zajęcia wyrównawcze z geografii                 piątek                          godz. 13.05

 

Klasa V b

Chór                                                               poniedziałek               godz. 13.55

SKS                                                               wtorek                        godz. 13.05

środa                           godz. 13.55

Zajęcia wyrównawcze z matematyki            środa                           godz. 7.30

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego     czwartek                     godz. 12.00

Zajęcia wyrównawcze z geografii                 czwartek                     godz. 7.30

Zajęcia z języka angielskiego                         wtorek                         godz. 14.00

 

 

Klasa III a

Zajęcia z języka angielskiego                        piątek                          godz. 12.00

 

Klasa II a

Zajęcia logopedyczne                                    poniedziałek               godz. 12.00

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze          piątek                          godz. 8.25

Zajęcia z języka angielskiego                        poniedziałek               godz.13.05

piątek                          godz. 14.40

Klasa II b

Zajęcia z języka angielskiego                        poniedziałek               godz. 13.05

czwartek                     godz. 12.00

Zajęcia matematyczne                                   czwartek                     godz. 7.30

Klasa I

Zajęcia logopedyczne                                    poniedziałek               godz. 12.00

Zajęcia z języka angielskiego                        czwartek                     godz. 11.10

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze           środa                           godz. 12.00

Oddział przedszkolny 0B

Zajęcia z języka angielskiego                        piątek                          godz. 13.00

 

 

 

Back to top button
Close