Bez kategorii

ŚWIETLICOWE TALENTY W „LABORATORIUM PRZYSZŁOŚCI”

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, której misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Celem  projektu „Laboratorium Przyszłości” jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów oraz doposażenie szkół w nowoczesne narzędzia  i pomoce dydaktyczne, potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych, a także samodzielnego i krytycznego myślenia. Istotny jest tu rozwój kompetencji w dziedzinie nauki, techniki, inżynierii, sztuki i matematyki. Świetlica szkolna realizuje cele wyżej wymienionego projektu. Uczniowie doskonalą praktyczne umiejętności, kreatywne myślenie, uczą się rozwiązywania problemów i konstruowania własnych projektów. Pomoce otrzymane z w/w projektu podnoszą atrakcyjność zajęć, zwiększając zaangażowanie uczniów w proces nauki. Sprzyjają współpracy, rozwijają talenty dzieci i rozbudzają ich zainteresowania. Uczniowie z klasy VII : Lena Ulińska oraz Filip Magiera zaprezentowali uczniom uczęszczającym do świetlicy szkolnej szereg eksperymentów chemicznych i fizycznych, wykorzystując otrzymane z projektu pomoce dydaktyczne. Celem takich eksperymentów jest kształtowanie wśród uczniów umiejętności takich jak:  myślenie naukowe, umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych, dotyczących otaczającej nas przyrody i różnorodnych procesów w niej zachodzących. Ta metoda nauki zaspokaja w naturalny sposób ciekawość świata, kształtuje pozytywny stosunek do nauki oraz rozwija ciekawość w poznawaniu otaczającej przyrody.  Obserwowanie i prowadzenie prostych doświadczeń przyrodniczych, analizowanie ich  i wiązanie przyczyny ze skutkiem to niezwykła umiejętność, która przygotowuje uczniów do  pracy na kolejnych etapach ich edukacji. Nasi uczniowie podczas zajęć opartych na doświadczeniach nabywali nie tylko umiejętności przeprowadzania samych eksperymentów  i wyciągania z nich wniosków, ale również kształtowali w sobie obowiązkowość, systematyczne przygotowywanie się do zajęć, aktywność, staranność, współpracę w grupie, zachowywanie zasad bezpieczeństwa, utrzymywanie porządku w miejscu pracy, zaangażowanie, kreatywność. Obserwując zaangażowanie Lenki i Filipa w przygotowanie licznych eksperymentów chemicznych i fizycznych, można stwierdzić, że ta metoda zdobywania wiedzy w naturalny sposób rozwija ich umiejętności badawcze, dzięki którym zdobywają wiedzę o otaczającym je świecie i licznych zjawiskach występujących w przyrodzie. Dziękujemy Filipowi za szachy, które wydrukował w drukarce 3D i przekazał naszej świetlicy. Wszystkim uczniom życzymy takiej pasji do zdobywania wiedzy nie tylko w pracowni szkolnej, ale w każdym miejscu, być może nawet na szlakach wakacyjnych wędrówek.

Opracowanie i fotogaleria: Dorota Matysek

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zobacz także
Close
Back to top button